Katedra
Finansów Publicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Katedra Finansów Publicznych - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Drukuj PDF
Nauki finansowe były reprezentowane w Uczelni od chwili jej powstania, tj. od 1925 roku, chociaż nie posiadały wówczas w jej strukturze własnej komórki organizacyjnej. Komórka taka została utworzona dopiero w 1947 roku pod nazwą "Zakład Skarbowości", którego kierownikiem został prof. dr hab. Stefan Bolland. W 1949 roku powstały dwa dalsze zakłady - Bankowość I i Bankowość II. Wszystkie trzy prezentowane struktury z chwilą przekształcenia Akademii Handlowej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną w 1950 roku zostają przekształcone w Katedrę Finansów i Kredytu, przemianowaną w 1958 roku w Katedrę Finansów. Kierownikiem Katedry został w 1950 roku prof. dr hab. Feliks Młynarski, a w latach 1951 - 1969 prof. dr hab. Stefan Bolland. W 1968 roku Katedra Finansów przekształca się w Instytut Finansów. Funkcję dyrektora do 1972 roku pełni prof. dr hab. Stefan Bolland, a w latach 1972-1989 prof. dr hab. Roman Domaszewicz. Od 1989, a więc od momentu przejścia prof. dr hab. Romana Domaszewicza na emeryturę do 1992 roku, tj. do chwili zlikwidowania Instytutu Finansów dyrektorem jest prof. dr hab. Franciszek Skalniak, a zastępcą dyrektora docent, a następnie prof. AE dr hab. Stanisław Owsiak.
 
Katedra Finansów Samorządowych powstała w 2011 roku. Kierownikiem Katedry od momentu jej powstania była Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar. Od października 2016 r. Kierownikiem Katedry jest Prof. dr hab. Krzysztof Surówka. Przedmiotem zainteresowania pracowników Katedry są zagadnienia z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce i na świecie. W ramach prowadzonych badań analizowane są elementy systemu finansów publicznych takie jak: podmioty, instrumenty, instytucje i regulacje prawne. W swoich badaniach pracownicy podejmują także problematykę funkcjonowania podsektora samorządowego analizując system finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W badaniach koncentrują się także na zagadnieniach związanych z: granicami zadłużania się samorządu, podatkami i opłatami lokalnymi, możliwościami pozyskiwania środków finansowych a także wdrożeniem budżetu zadaniowego. Powyższe obszary zainteresowań badawczych obejmują zarówno Polskę jak i inne kraje.